آخرین اخبار از رتبه بندی معلمان/تکلیف معلمان روشن شد؟


آخرین اخبار از رتبه بندی معلمان/تکلیف معلمان روشن شد؟

روز نو :شرط دو سال خدمت برای برخوردار شدن از رتبه بندی برای فرهنگیان بازنشسته برداشته شد.

، بخشنامه شرط دو سال خدمت جهت برخورداری از رتبه بندی برای بازنشسته‌ها لغو شد.

وزارت آموزش و پرورش: بخشنامه شرط دو سال خدمت جهت برخوردار شدن از رتبه بندی برای افرادی که بازنشسته هستند، لغو شده است.

پیش از این طی برداشتی از تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه ۱۲ تیر ماه ابلاغی دولت شرط دو سال خدمت برای کسانی که بازنشستگی آنها در اختیار وزارت آموزش و پرورش بود توسط برخی ادارات استنباط شده بود

دیدگاهتان را بنویسید