اخراج پرسپولیسی محبوب از تیم ملی ؟


اخراج پرسپولیسی محبوب از تیم ملی ؟

این روزها یکی از بحث‌های مهم پیرامون تیم ملی فوتبال بازگشت کریم باقری به نیمکت این تیم است. این موضوع خواسته‌ای است که دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات تیم ملی مطرح کرده است. با این حال به نظر می رسد این اتفاق به این سادگی رخ نخواهد داد.

احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال در این خصوص می گوید: به انتخاب خود آقای اسکوچیچ یکی به کادرفنی اضافه می شود. هر کسی که خود آقای سرمربی بخواهد. البته یک سری شروطی دارد همراهی با تیم ملی که باید بررسی شود. مثلا اگر در خدمت تیم باشگاهی باشد منعی دارد که باید بررسی شود.

با این اظهارات به نظر می رسد بازگشت کریم باقری به تیم ملی با مانعی سخت مواجه خواهد شد و شاید اسکوچیچ مجبور شود به فکر یک جایگزین برای مربی محبوب سرخ‌ها باشد. مربی‌ای که باید در جام جهانی کنار این مربی کروات باشد.

دیدگاهتان را بنویسید