ادعای تکذیب شدۀ ترور امام خمینی با دارو/ حمید نقاشیان کیست؟


ادعای تکذیب شدۀ ترور امام خمینی با دارو/ حمید نقاشیان کیست؟

روزنو :در تصویر مشهور امام خمینی در مدرسۀ فیضیه در مراسم بزرگداشت استاد شهید مطهری جوانی که درست بالای سر امام ایستاده همین حمید نقاشیان است از محافظان امام تا همان اردیبهشت 58 که حالا پیرانه سر چنین ادعایی طرح کرده است.

– هر چند ادعای طبیعی‌نبودن درگذشت امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران که از زبان فردی به نام «حمید نقاشیان» از محافظان ایشان در چند ماه ابتدایی ورود به ایران مطرح و در فضای مجازی منتشر شده آن قدر غیر قابل باور است که موج چندانی برنینگیخته اما تارنمای جماران به آن واکنش نشان داده است.

او گفته بود به عمد داروی تقلبی یا اشتباهی را از داروخانه ای در لندن به ایران انتقال دادند و امام خمینی به تعبیر او “با دارو ترور شده است”.

جماران در این باره نوشت:

«اخیرا ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که در آن، فردی که خود را محافظ امام خوانده است، ادعاهایی را در خصوص بیماری و رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی بیان کرده است؛ شایان ذکر است که این فرد جز دوره کوتاهی در ابتدای ورود امام به ایران در سال ۵۷، در بیت امام و حفاظت از ایشان نقشی نداشته است و ادعاهایی که مطرح شده نیز به هر انگیزه و علت که بیان شده، سراسر کذب و بی پایه است.»

این یادداشت به قصد ذکر چند نکتۀ دیگر است و البته این که آقای حمید نقاشیان کیست؟

در تصویر مشهور امام خمینی در مدرسۀ فیضیه – با دستمال بر صورت و گریان – در مراسم بزرگداشت استاد شهید مطهری که هاشمی رفسنجانی هم در حال سخنرانی است جوانی درست پشت سر امام ایستاده و او همین حمید نقاشیان است از محافظان امام در آن زمان که البته خود را سرپرست محافظان هم معرفی کرده است.ادعای تکذیب شدۀ ترور امام خمینی با دارو/ حمید نقاشیان کیست؟

در عکس حضور امام بر مزار استاد و چند تصویر دیگر هم او کنار امام ایستاده و چون شناخته شده و در سطح سیاسیون و نزدیکان امام در تصاویر نوفل لوشاتو مانند بنی‌صدر، دکتر یزدی و قطب‌زاده یا روحانیونی چون خاتمی و دعایی یا بستگان نزدیک همچون سید احمد یا صادق طباطبایی نبوده مشخص است که محافظ است.

12 سال قبل فصل‌نامۀ تاریخ‌پژوهی «یادآور» در شمارۀ زمستان 88 و بهار 89 در ویژه نامه‌ای دربارۀ گروه فرقان با او هم مصاحبه کرد و در همان گفت‌و‌گو سرپرست گروه محافظان امام در همان ماه‌های اول ( بهمن 57 تا اردیبهشت 58) معرفی شده و بر این اساس، توضیح جماران درست است.ادعای تکذیب شدۀ ترور امام خمینی با دارو/ حمید نقاشیان کیست؟

نقاشیان در آن مصاحبه می‌گوید وقتی هاشمی رفسنجانی انگشت اتهام در ترور را به جانب توده‌ای‌ها گرفت من در گوش امام به ایشان گفتم «آقای هاشمی اشتباه می‌کند. فرقانی‌ها ربطی به توده‌ای‌ها ندارند و آنها را می شناسم.» البته هاشمی نگفته بود توده‌ای‌ها بلکه چپ‌های تحریم کنندۀ رفراندوم جمهوری اسلامی و “نه” گویان را که از آنان با لفظ تحقیرآمیز دو درصدی‌ها از آن یاد کرد متهم‌اند زیرا می‌دانیم حزب توده به جمهوری اسلامی رأی آری داد و نویسندۀ این سطور خود شاهد رأی آری نورالدین کیانوری به جمهوری اسلامی در مدرسۀ مفید بوده است. ( دو روز بعد آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری هم در مصاحبه با روزنامۀ بامداد این تحلیل را کاملا رد کرد و گفت کار یک گروه متعصب مذهبی باید باشد؛ حدسی که کاملا درست و دقیق بود).ادعای تکذیب شدۀ ترور امام خمینی با دارو/ حمید نقاشیان کیست؟

نقاشیان مدعی است پس از آن و در پایان مراسم امام از آقای هاشمی می‌خواهد به خانه‌شان برود و ماجرا را در خانه هم می گوید و از آن پس او مأمور می شود موضوع را پی گیری کند.

نقاشیان در این مصاحبه می‌کوشد خود را نقش اول پروژۀ کشف فرقان معرفی کند حال آن که می دانیم هم زمان چند عضو مجاهدین انقلاب اسلامی و مشخصا مرتضی الویری و نیز محمد عطریان‌فر که فرقانی ها را می شناخته‌اند برای به کشف شبکه و به دام انداختن آنان تلاش می‌کنند و در نهایت موفق می‌شوند و با اقدام آنان که کسانی چون معادیخواه و ناطق نوری هم گفته‌انداز ترورهای دیگر جلوگیری می‌شود.

نکته مهم این که خود آقای هاشمی را هم دو ماه بعد از آن سخنرانی فرقان ترور می‌کند که البته تنها مجروح می‌شود. نقاشیان در آن مصاحبه و نه این ویدیو می‌گوید هم چنان پی‌گیر پرونده فرقان در تهران بوده ولی چون ترورها ادامه داشته و پس از ترور دکتر مفتح او عملا کنار گذاشته می شود و کل کار را به مجاهدین انقلاب می‌سپارند. ( همین که به تهران آمده یعنی دیگر در زمره محافظان نبوده چون در آن زمان امام در قم بودند)

در فضای سال 88 و در حالی که اعضای ارشد سازمان در زندان بودند او به این بهانه مدعی می‌شود که از ابتدا هم مشکوک بودند و نمی‌گوید که آنها فرقان را شناسایی کردند و می‌کوشد تمام ماجرا را به خود نسبت دهد.

از بخش‌های دیگر مصاحبه هم پیداست که خاطرات بعدی او مربوط به کارهایی است که در زمینه های اطلاعات و امنیت انجام داده و قطعا مسؤولیت هایی بر عهده داشته ولی در تصاویر دیگر نیز کنار امام دیده نمی‌شود و همین نیز بخش بعدی توضیح جماران را تأیید می‌کند که تنها در ماه های اولیه در زمرۀ محافظان و به تعبیر خود سرپرست آنان بوده است.

آنچه جماران ننوشته و احتمالا حمید نقاشیان را به تصور یا ساخت یا تأیید این داستان سوق داده این بحث است که درگذشت امام نه به خاطر بیماری قلبی که در پی سرطان گوارش یا سرطان خون بوده و یا بیماری را درست و دقیق تشخیص ندادند یا خطای پزشکی رخ داده است. در این زمینه البته می‌توان با دکتر حسن عارفی و دکتر هادی منافی پزشکان امام گفت و‌گو کرد و این هم قابل توجه است که مجلۀ حریم امام هم چند سال قبل ( تشخیص ندادن سرطان گوارش و تأکید بر بیماری قلبی) در این زمینه مطلبی منتشر کرده بود.

ماجرای داروی غلط و عمدی انتقالی از لندن اما در تمام این 33 سال هرگز مطرح نشده و حمید نقاشیان نیز سندی ارایه نداده است. مصاحبۀ اشاره شده در فصل نامۀ یادآور اما نشان می‌دهد او هر از گاهی مایل به یادآوری ماه‌هایی است که در کنار امام خمینی بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید