اشتغال آفرینی از مسیر آموزش‌های مهارتی دانشگاه علمی کاربردی فراهم می‌شود


به گزارش مجله خبری نگار، دکتر محمد فتحیان با معرفی برنامه‌های دانشگاه علم کاربردی اظهار داشت: دانشگاه جامع علمی کاربردی رسالت ویژه‌ای در نظام آموزش کشور دارد و آن ترویج آموزش‌های عالی مهارتی است. در این مسیر در تلاشیم با حرکت جهشی به سمت توسعه کمی و کیفی مراکز گام برداریم.

وی با اشاره به مرز مشترک استان کردستان با کشور عراق افزود: چشم اندازی که برای دانشگاه جامع علمی کاربردی ترسیم شده این است که با ارائه آموزش‌های عالی مهارتی در منطقه، مرکز تربیت تکنسین و متخصص در منطقه باشیم و از این طریق بتوانیم دانشجویانی از کشور‌های همسایه جذب کنیم تا مراکز آموزش علمی کاربردی ضمن انجام ماموریت‌های برون مرزی از لحاظ اقتصادی به وضعیت مناسبتری نائل گردند.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر پیوند دانشگاه با صنعت خاطر نشان کرد: در نظر داریم با همکاری سازنده بین دانشگاه و صنعت از طریق آموزش‌های مهارتی در قالب دوره‌های کوتاه مدت و مقطع دار در ایجاد اشتغال استانی نقش آفرین باشیم به عبارت بهتر باید مسیری را طی کنیم که مراکز آموزشی ما بجای فراخوان پذیرش و ثبت نام دانشجو، فراخوان استخدام برای صنایع را در دستور کار قرار دهند، بدین ترتیب هر یک از مراکز لازم است شرکای استخدامی تعریف کرده و قرارداد همکاری با صنایع تنظیم نمایند.

در ادامه این دیدار، مهدی رمضانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان عنوان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مساله این دانشگاه باید اصلاح ذهنیت جامعه نسبت به آن و شناساندن ویژگی و رسالت دانشگاه باشد و این مهم از طریق ارتقاء سطح کیفیت آموزش‌ها امکان پذیر و موجب برندسازی دانشگاه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، وی با اشاره به شعار سال توسط مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: باید به رهنمود‌های مقام معظم رهبری استناد کنیم که فرمودند نیاز قطعی ما در کشور به علم است آن هم علمی که اقتدار و قدرت آفرین باشد چراکه دشمنان ایران اسلامی همواره در کمین نشسته اند به ما ضربه بزنند.
رمضانی در پایان این دیدار خاطر نشان کرد: در فرمایشات مقام معظم رهبری بر پنجه کارآمد و قوی و توسعه آموزش‌های علمی و کاربردی تاکید شده است که باید آن را سرلوحه امور قرار دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید