تربیت فرزندان در اسلام (۱)

من بر دست پدر آب ریختم و تو بر دست پسر آب بریز. اینان بر این باور بودند که چنانکه رفتارهای نیکو در حالت کفر سودمند نیست، گناه و آلودگی هم با داشتن ایمان آسیبی نمیرساند. مانند خس و خاشاک بالای آب و خداوند، ترس و هیبت شما را از دل دشمنانتان بیرون میآورد و خداوند در دلهایتان وهن قرار میدهد. ۱۰٫پدر و مادر با رابطه گرم و صمیمانه فضای خانه را مطبوع سازند، به گونه ای که در آن، همه افراد همدیگر را دوست بدارند و به یکدیگر کمک کنند. از جمله کسانیکه از وظیفۀ والدین در برابر فرزندانشان سخن گفتهاند ابوحامد الغزالی میباشد که فرمودند: بدانکه بچه امانتی است در نزد والدین و قلب پاکش جوهری ساده و پاک است و از هرگونه نقشی و صورتی خالیست و پذیرایی هرگونه نقشی میباشد و به هر جهت رانده شود تمایل پیدا میکند. علت انحراف نوجوانان و جوانان، در اثر وجود خلاء فکری آنان می باشد؛ زیرا اگر آنان از سنین کودکی به آموزش و تربیت اصیل اسلام با روشی که ائمه معصومین(علیهم السلام) بیان فرموده اند؛ سوق داده شده بودند، اکنون در ذهن خود احساس بیهودگی نمی کردند و به سوی افکار باطل گرایش پیدا نمی کردند.

نوشتن و یا خواندن بعضی از آیات قرآن: برای اینکه زن زودتر و یا آسانتر بچه را به دنیا آورد، بعضی از مسلمانان به خاطر آسان شدن کار زن و آسان متولد شدن بچه، آیههای معینی را میخوانند و یا مینویسند و آنها را بر گردن زن آویزان میکنند. ابوموسیس فرمودند: «پسر بچهام متولد شد و او را خدمت پیامبر ج بردم پیامبر ج نام او را ابراهیم گذاشت و با خرما تحنیک کرد و برایش دعای خیر و برکت خواند و سپس او را تحویل من داد» به روایت ابوداود و ترمذی. به روایت ابوداود و ترمذی. بچه تا به سن ده سالگی نرسیده باشد او را نزند. از این رو، اگر کسی به گناه کبیرهای دست یازید، کافر نیست و حکم او را باید به خدا واگذار کرد تا در دنیای دیگر روشن شود. از جمله امور و کارهایکه باید بچه را به انجام آنها موظف کرد، تحمیل تبعات کارهایی است که انجام داده است و بداند در برابر آنچه که انجام میدهد و مرتکب خطاها و اشتباهاتی میشود مسئول است و بداند آنچه را که خراب کرده اصلاح کند و از خطاها و اشتباهات خود عذرخواهی کند. مولا علی (ع) در مورد علت لجاجت جوانان میفرمایند: «زیادهروی در ملامت کردن، شعله لجاجت را مشتعل میسازد.» (39) وقتی نصیحت گوئی والدین، رنگ ملامت به خود میگیرد سبب میشود که جوانان در مقابل این عمل واکنش نشان دهند.

مهم و خوب است که با جامعه قدم برداریم ، اما نه به قیمت رها کردن قومیت ملی یا عقاید مذهبی مان ، در حالی که به فرهنگ های خارجی بی اعتنایی نمی کنیم . در این داستان که بیانگر اعتماد به نفس بچه است تأمل کنیم و بیندیشیم. مادر مسلمان باید نیاز بچه را درک کند و هیچ چیز او را از اینکه به بچهاش مهر و محبت به خرج دهد، منع نکند و سرپرستی او را به خوبی رعایت کند؛ زیرا اگر از این نکته کوتاهی کند تمام وجود بچه را نابود کرده و به فساد کشانده است. خداوند خالق آسمان و زمین و مردم و حیوانات و درختان و جویبارها و رودخانهها و خالق همه چیز است. اگر خیر و خوبی را به او یاد دهند به آن عادت میکند و پدر و مادرش در هر دو دنیا سعادتمند میشوند و هر انسانی میتواند معلم و مربی او باشد و اگر شر و بدی به او یاد داده شود بدان خوی میگیرد و عادت میکند و اگر مانند بهائم و حیوانات رها شود بدبخت و نابود میشود در نتیجه گناهش بر گردن ولی و پدر و مادر میباشد.

بسیاری از فیلمهای کارتونی دارای داستانهای عشقی هستند حتی در میان سگها و حیوانات دیگر مثلاً: یک گربۀ ماده در این برنامهها بر جای بلندی قرار گرفته و با پنجههای زیبا و چشمان سیاه زیبا و پاهای بلند خود را آراسته و خودش را متمایل میکند تا دل گربۀ نر را به خود جلب کند. با توجه به تعریفى که از دین و تربیت ارائه کردیم، «تربیت دینی» عبارت است از: مجموعه اعمال عمدى و هدفدار، به منظور آموزش گزارههاى معتبر یک دین به افراد دیگر، به نحوى که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزهها، متعهد و پایبند گردند. علاوه بر این اصل عدل را باید در سنین و مقاطع مختلف تربیت مورد توجه قرار داد و نمی توان گفت كه رعایت عدالت در یك مقطع ضروری است و در مقطع دیگر چندان ضروری نیست. همچنین رسول اکرم (ص) چهرۀ دیگر این مسئولیت پذیری .از ناحیۀ پدر و مادر را، حق فرزند بر پدر و مادر دانسته بر لزوم پذیرش مسئولیت آموزش و پرورش فرزند تاکید فرمودند.

دیدگاهتان را بنویسید