فنی در کشتی در جدول


جواب فنی در کشتی در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم.

جواب معما فنی در کشتی در جدول

جواب این معما 👈 « بزکش ، فیتو ، بارانداز ، دوخم ، فیتیله پیچ » 👉 می باشد.

معماهای پیشنهادی :
صورتگر در جدول
و
پوشیده و پنهان در جدول

⭕️ اگر به پاسخ معمای دیگری نیاز داشتید حتما آن را از بخش دیدگاه از ما بپرسید، کارشناسان ما و یا سایر کاربران پاسخگوی شما خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید