لحظه ورود سیل مرگبار به امامزاده داود از زبان مردم/ فیلمچند نفر حاضران در زمان شروع سیل مرگبار در امامزاده داود روایت دردناکی از نحوه ورود به امام زاده را ارایه دادند.

دیدگاهتان را بنویسید