محمد محبی به استقلال می آیدبازیکن ایرانی تیم سانتاکلارای پرتغال با قراردادی قرضی به استقلال تهران می پیوندد.

دیدگاهتان را بنویسید