نقش ارتباط غیرکلامی در تربیت صحیح فرزندان از نگاه اسلام

به زندگی سخت اینان اشاره کرده است. تربیت ابتدایی کودک بهطور طبیعی با روش الگویی شکل میگیرد؛ چراکه کودک در چند سال نخست زندگی خود، همه کارهایش را از الگوهای پیرامون خود که در درجه اول «پدر و مادر» او هستند، الگوبرداری میکند و با تقلید از آنان رشد کرده و ساختار تربیتیاش سامان مییابد. «بشر دیر زمانی است به این نکته پی برده که موجود زنده، بسیاری از ویژگیهای خود را به نسل بعد منتقل میکند و در حقیقت، نسل بعد، وارث صفات نسل گذشته است. ولی پیشرفت مادی، آنها را فریب نداد و هرگز آنها را از انسانیت خارج نکرد و این نکته یگانه امتیازی است که میان روش تربیتی اسلام و دیگر روش ها وجود دارد. آقامحمدی و همکاران(1389) در تحقیقی با عنوان بررسی نقش والدین در هدایت فرزندان به نماز جماعت و مسجد که بر روی 360 نفر از دانشآموزان صورت گرفته است، به نقش مهم و بیبدیل والدین در هدایت و جذب فرزندان خود به فریضه الهی نماز اشاره کردهاند. ازدیدگاه اسلام پدرومادر مهم ترین نقش ها و وظایف را در رشد و تربیت کودک برعهده دارند. کسی که در دوران کودکی آزادانه از تمایلات خود پیروی می کرده، در دوران رشد و بزرگسالی نمی تواند تمایلات خود را تعدیل و تنظیم کند؛ زیرا عاداتی که در دوران کودکی داشته، به صورت ملکه راسخ و پایدار در آمده است.

خداوند متعال در انسان وسایل رشد مادی و معنوی را قرار داد و همه را با فطرت الهی خلق کرد و این معلم یا والدین یا خود انسان است که این فطرت را آلوده می کند. از این ایه چنین استفاده می شود که باید از راه تعلیم و تلقین، افراد را به فضیلت عادت دهیم. از امام رضا(علیه السلام) روایت شده که مردی به حضور پیامبر اسلام9 رسید و عرض کرد: حق این فرزند بر من چیست؟ عقده های درونی است که به یکباره همچون آتش از دهان اژدها بیرون زده و موجب جنایت، بی آبرویی و دعوا و هتک حرمت توسط فرزند عقده دار میشود؛ لذا قبل از آنکه دیر شود باید علاج فاجعه را قبل از وقوع آن کرد تا از تبدیل شدن فرزندی که می تواند هدایتگر و محبوب جامعه باشد به لکه ننگی که آبروی خاندان و خانواده خویش را ببرد و رسوایی به بار آورد پیشگیری و جلوگیری کرد. با این حال، آن نهضت چنان ریشه دار بود که تا به امروز بر جای مانده است و حدود یک چهارم مردم روی زمین پیرو مکتب او هستند. نمازم که به پایان رسید، پیرمرد به من گفت نمازت درست نیست و سپس با سخنان نیشدار خود مرا ملامت کرد.

ابتدا با طرح چارچوب تحقیق ، فصول وبخش های لازم مشخص گردیده سپس با توجه به موضوع « نسل صالح از منظر قرآن وروایات » است ، آیات وروایات مربوطه از طریق معجم المفهرس لالفاظ القرآن ودیگر کتب موضوعی استخراج گردیده است . شنا، تیراندازی و سوارکاری بخشی از روش های تربیت بدنی در اسلام است که روایاتی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز در این باره نقل شده است. دراین مقاله بر آنیم که پس از برسی اجمالی مفهوم تربیت و انواع آن ،تربیت کودک در دیدگاه و سیره پیامبر اعظم (ص) را به جهت محدود بودن مقال و مجال ، به صورت فشرده مورد برسی قرار دهیم . پیامبر گرامی اسلام، شخصیت ممتاز و یگانه و استثنایی است که عالم انسانیت به خود دیده است. به همین دلیل است که آنچه انسان در دوران خردسالی فرا می گیرد، همچون نقشی می ماند که در سنگ ایجاد شده و به آسانی محو نمی شود. اسلام برای ساختن شخصیت انسانی، به مربیان امر کرده تا به کودکان محبت بورزند؛ چنان که پیامبر گرامی اسلام9 می فرماید: «به کودکان محبت بورزید و به آنها ترحم کنید. به همین جهت، انسان با استفاده از نیروی عقل شیفته و فریفته آن نمی شود و این تصور در او به وجود نمی اید که عقل عصاره زندگی و تنها گوهر حیات است.

نخست آنکه حادثه کربلا به خاطر بینظیر بودن آن بیش ازسایرحوادث موردتوجه سیره نویسان و مورخان واقع گردید و بنابراین اسناد بیشتری از آن در دسترس است که میتوان از لابهلای آن نکات تربیتی بیشتری کشف کرد و دیگر آنکه در این مقطع از عمر شریف حضرت، فرزندان و اهلبیت او بهطور مستقیم همراهش بودند و درنتیجه زمینه بروز نکات تربیتی بیشتری فراهم بوده است و شاید این امر، یکی از اسرار پافشاری امام (ع) بر حضور اهلبیت در کربلا بوده است. روح در ایین اسلامی به گونه ای تربیت می شود که به هر چیزی محبت بورزد، به ویژه محبت میان افراد بشری که بخشی از منظور نهایی تربیت اسلامی است. وقتی قلب انسان در برابر خدا حساس گشت، روح او در جامعه به راه مستقیم هدایت می شود و افراد جامعه دور از هر گونه جرم و پلیدی ها زندگانی می کنند. اسلام دینی فطری است و تمام قوا و نیروهای انسانی را محترم می شمرد و از راه صحیح و به دور از افراط و تفریط، آنها را پرورش می دهد. اسلام عقل بشر را به بهره برداری از نیروهای مادی و به کارگیری آنها برای زندگانی متوجه می سازد.

دیدگاهتان را بنویسید