پدیده دو قولنامه‌ای و سه قولنامه‌ای در بازار مسکن!مشاوران املاکی در ترفند جدیدی با پدیده دو قولنامه‌ای و سه قولنامه‌ای در بازار مسکن موجب افزایش قیمت ها در این بازار شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید