پیام کنایه‌آمیز کاپیتان پرسپولیس در اینستاگرام


 امید عالیشاه کاپیتان شماره ۲ پرسپولیس پیام معناداری را در فضای مجازی منتشر کرد که به نظر می‌رسد از مسئله‌ای دلخور است.

دیدگاهتان را بنویسید