یک سالگی دولت سیزدهم؛ وقتی اعداد و ارقام سخن می گویند!


یک سالگی دولت سیزدهم؛ وقتی اعداد و ارقام سخن می گویند!

روزنو :عمر دولت رئیسی به یکسال رسید و تقریبا هیچ کدام از وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفت، وعده هایی که در ایام انتخابات آقایان 2 تا 3 هفته ای می خواستند به آن برسند حالا با گذشت یکسال متاسفانه حتی نزدیک به آن هم نیستیم موضوعی که ثابت می کند کشورداری در این شرایط آنقدر ها هم که آقایان تصور می کردند ساده نبود.

عمر دولت رئیسی به یکسال رسید و تقریبا هیچ کدام از وعده های انتخاباتی جناب رئیس جمهور رنگ و بوی واقعیت به خود نگرفت، وعده هایی که در ایام انتخابات آقایان 2 تا 3 هفته ای می خواستند به آن برسند حالا با گذشت یکسال متاسفانه حتی نزدیک به آن هم نیستیم موضوعی که ثابت می کند کشورداری در این شرایط آنقدر ها هم که آقایان تصور می کردند ساده نبود.

گاهی اعداد و ارقام خود گویا ترین گواه هستند و نیازی به هیچ تفسیر و توضیح اضافه ای نیست، به همین دلیل قصد داریم به چند تا از همین اعداد و ارقام را در این یک سال به هیچ توضیح و تفسیری اشاره کنیم، حال قضاوت اش بماند با خود شما:

قیمت ها قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم:

۱. دلار ۲۵۷۰۰ تومان
۲. سکه ۱۱ میلیون و ۳۰۰هزار تومان
۳. شاخص کل یک میلیون و ۳۷۵ هزار
۴. ساینا ۱۵۰ میلیون
۵. نقدینگی ۳۷۰۰ همت
۶. میانگین مسکن تهران متری ۳۰ میلیون
۷. نان بربری ۲۸۰۰ تومان
۸. کسری بودجه ۴۵۰ همت
۹. بنزین ۳۰۰۰ تومان
۱۰. قیمت نفت ۷۰ دلار
۱۱. بلیط مترو ۲۰۰۰ تومان
۱۲. مرغ کیلویی ۴۰ هزار تومان
۱۳. حداقل حقوق کارگر ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان
۱۴. بسته اینترنت ۷۲ گیگ یکساله ۱۵۵ هزار تومان
۱۵. بلیط اتوبوس تهران-مشهد ۱۹۰ هزار تومان
۱۶. شکر کیلویی ۲۰ هزار
۱۷. روغن مایع ۲۵ هزار تومان
۱۸. ۵۰۰ گرم چای خارجی ۱۵۰ هزار تومان
۱۹. پوشک ۱۲ عددی سایز ۴، ۴۵ هزار تومان
۲۰. دلستر یک لیتری ۱۳ هزار تومان
۲۱. آب معدنی یک و نیم لیتری ۶۰۰۰ تومان
۲۲. برنج ایرانی کیلویی ۴۰ هزار تومان
۲۳. بلیط پرواز تهران-رشت ۵۰۰ هزار تومان

و حال یکسال پس از تنفیذ:
۱. دلار ۳۱۸۰۰ تومان
۲. سکه ۱۴ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان
۳. شاخص کل یک میلیون و ۴۳۰ هزار
۴. ساینا ۲۱۵ میلیون تومان
۵. نقدینگی ۵۱۰۰ همت
۶. میانگین مسکن تهران حدود ۴۲ میلیون
۷. نان بربری ۳۵۰۰ تومان
۸. کسری بودجه (مشخص نیست)
۹. بنزین ۳۰۰۰ تومان
۱۰. قیمت نفت ۱۰۰ دلار
۱۱. بلیط مترو ۲۵۰۰ تومان
۱۲. مرغ کیلویی ۵۹ هزار تومان ( نرخ مصوب سال گذشته ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود )
۱۳. حداقل حقوق پایه کارگر ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان
۱۴. بسته اینترنت ۷۲ گیگ حذف شد( ۱۵ گیگ ۱۲۰ روزه ۶۵ هزار تومان)
۱۵. بلیط اتوبوس تهران-مشهد ۲۴۸ هزار تومان
۱۶. شکر کیلویی ۲۰ هزار تومان
۱۷. روغن مایع ۶۶ هزار تومان
۱۸. ۵۰۰ گرم چای خارجی ۱۵۰ هزار تومان
۱۹.پوشک ۱۲ عددی سایز ۴، ۵۵ هزار تومان
۲۰. دلستر یک لیتری ۱۶ هزار تومان
۲۱. آب معنی یک و نیم لیتری ۶۵۰۰ تومان
۲۲. برنج ایرانی کیلویی ۱۲۰ هزار تومان
۲۳. بلیط پرواز تهران-رشت ۶۹۴ هزار تومان

دیدگاهتان را بنویسید