بازاریابی چریکی یا Guerrilla Marketing چیست؟

گاهی شرکت های کوچک اگر بازار هدف خود را مشخص کرده و طبق نیاز مشتریانشان عمل نمایند ، قطعاً می توانند از شرکت های بزرگتر در عرصه کاری خود سبقت بگیرند . 2. یک شرکت تبلیغاتی ساخت ساعت مچی ، دستگیره اتوبوس ها را به شکل ساعت طراحی کرد ، طوری که مسافران هنگام گرفتن … ادامه

بازاریابی چریکی یا Guerrilla Marketing چیست؟

Guerrilla Marketing مانند آماده کردن یک جعبهی سورپرایز و پنهان کردن آن در بوتهها است تا ببینید چه کسی آن را پیدا و باز می کند. اگر هیچ کسی درگیر کمپین نشود، شما خود را برای هیچ به دردسر انداختهاید. با بازاریابی چریکی شما برچسب تبلیغاتی محصولتان را بر روی صورت مشتری نمیچسبانید و وی … ادامه