آداب تربیت فرزند از منظر اسلام

تربیت عقلانی و آموزش ارزشهای عقلی در الگوی تربیتی اسلام، همسو و هماهنگ با تربیت قلب، تزکیه نفس و تربیت معنوی به دست میآید. تعقل و تفکر اگر فقط بهوسیله ذهن انجام گیرد، در زمره فعالیتهای ذهنی و بالاتر از تخیل و توهم قرار میگیرد (کلینی،1407ق،1،12)؛ ولی اگر بهوسیله قلب انجام گیرد، در زمره فعالیتهای … ادامه

خانواده و تربیت دینی، توصیه های فرزندپروری در اسلام

مصطفی راهی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد نوشت: در ارتباط با فرزندان یکی از اصلیترین مواردی که به کیفیت و سلامت شیوهی ارتباط والدین با فرزندان کمک میکند توجه به گستردگی ابزارهای ارتباطی است. حضرت علی(ع) به او فرمان حمله داد واو حمله کرد، ولی دشمن با ضربه های نیزه وتیر، … ادامه

تربیت فرزندان در اسلام (۱)

حجر / 29) ترجمه: چون آن عنصرها را معتدل بیارایم و در آن از روح خویش بدمم همه (از جهت حرمت و عظمت آن روح الهی) بر او سجده كنید. علی علیه السلام در حالت جنگ و صلح، بیماری و سلامت،در خانه و مزرعه، برمسند حكومت و خانه نشینی 25 ساله و در همه حالات … ادامه

تربیت فرزندان در اسلام (۱)

من بر دست پدر آب ریختم و تو بر دست پسر آب بریز. اینان بر این باور بودند که چنانکه رفتارهای نیکو در حالت کفر سودمند نیست، گناه و آلودگی هم با داشتن ایمان آسیبی نمیرساند. مانند خس و خاشاک بالای آب و خداوند، ترس و هیبت شما را از دل دشمنانتان بیرون میآورد و … ادامه

دانلود 30 عنوان کتاب درباره تربیت اسلامی فرزندان

زندگی رهبر عالیقدر اسلام و ائمّه اطهار (علیهمالسّلام) پُر است از اینگونه برخوردهای عملی که در جهت تربیت کودکان و نقش مؤثر آنها تفسیر و تبیین میگردد و با دقّت در آنها، روشن میگردد بشر هراندازه در مسائل حقوقی و تربیتی پیشرفت کند، سخنی فراتر و بالاتر از اسلام نخواهد گفت و روشی متکاملتر از … ادامه

بررسی تربیت فرزنداز نظر اسلام و روان شناسی

نقش والدین در این زمینه و برای پیشگیری از انحرافات اخلاقی جوانان، نقش مهم و اساسی است. محبت به فرزندان امری درونی است که خداوند آن را در دل پدر و مادر به ودیعت نهاده است؛ اما آنچه در این میان مهم می نماید و آثار تربیتی در پی دارد ابراز آن است. حسین (ع) … ادامه

آداب تربیت فرزند از منظر اسلام

پدر و مادر هر دو در تربیت فرزند نقش بسزای دارند، اما چون در دوران کودکی وابستگی فرزند به مادر بیشتر از پدر است؛ نقش مادر در تربیت فرزند، تأثیر بیشتری دارد. سبک های فرزند پروری ، ترکیبی از رفتارهای پدر و مادر است که در موقعیتهای گسترده ای روی می دهند و فرزند پروری … ادامه

اصول تربیت جنسی کودکان در اسلام – کودک پرس

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه توجه به دوستان ناباب از دیگر موضوعات صیانت در ویژگی جنسی کودکان است، گفت: برای دوستان خوب فرزندان خود سرمایهگذاری و وقت بگذارید و حتی والدین تشویق برای ادامه این دوستیها و باعث استحکام این روابط باشند. وی با اشاره به راهکارهایی برای صیانت از مسائل جنسی … ادامه

آداب تربیت فرزند از منظر اسلام

نقش و وظایف مادر (حتی قبل از تولد فرزند)، تغذیه روانی جنین، مسئولیتپذیری کودک و همچنین نقش پدر قبل از تولد و مسائلی مانند نیکی به فرزندان، تربیت در دوره کودکی و نوجوانی، یاد دادن تعالیم مذهبی به فرزندان و سایر موضوعات که در تربیت و رشد اخلاقی معنوی کودکان نقش دارد، در این کتاب … ادامه

نقش ارتباط غیرکلامی در تربیت صحیح فرزندان از نگاه اسلام

به زندگی سخت اینان اشاره کرده است. تربیت ابتدایی کودک بهطور طبیعی با روش الگویی شکل میگیرد؛ چراکه کودک در چند سال نخست زندگی خود، همه کارهایش را از الگوهای پیرامون خود که در درجه اول «پدر و مادر» او هستند، الگوبرداری میکند و با تقلید از آنان رشد کرده و ساختار تربیتیاش سامان مییابد. … ادامه