اصول مهم تربیت فرزند از نظر اسلام و قرآن – مسیر سبز

بنابر دیدگاه وی هدف از تعلیم و تربیت چنین است : 1- آموزش عقاید صحیح و تقویت اعتقاد به آنها ، عقایدی همچون اعتقاد به خدا ، عقل فعال ، جهان آخرت ، سعادت و راه وصول به آن از طریق شناخت افعال و اعمالی که به سعادت منتهی می شود . شیخ الرئیس ماهیت … ادامه

تربیت فرزندان در اسلام (۱)

اهمیت این موضوع امروزه با توجه زندگی ماشینی و مدرنی که جامعه در حال توسعه به دنبال دارد و تغییر نقش هایی که بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی در بین زن و شوهر ایجاد شده است بسیار بیشتر از گذشته به چشم میخورد. در حقوق ایران ، مانند حقوق سایر کشورهای جهان علاوه بر … ادامه

آداب تربیت فرزند از منظر اسلام

امام به همین منوال فرمایش خود را ادامه داد، تا رسید به هفت سهم. «مدرکبنهزهاز گوید: امام صادق(ع) فرمود: ای مدرک، خدا رحمت کند بندهای که محبت مردم را بهسوی ما جلب کند؛ پس از سخنان ما آنچه در سطح درک و شناخت ایشان است برای آنان نقل و از نقل سخنانی که از سطح … ادامه

شیوههای صحیح تربیت فرزند در اسلام تشریح شد – حلقه وصل

پس، این نکتهی اوّل در مورد اهمیت کار بر روی کودکان و نوجوانان است؛ یا به تعبیر بهتر، برای کودکان و نوجوانان است که در حقیقت برای آینده، برای خانوادهها، برای کشور و تاریخ است. در همان زمانی که کشور عثمانی دائماً با ایران جنگ داشت، نفوذ زبان فارسی آنچنان بود که منشی و دبیر … ادامه

تحقیق عوامل مؤثر در تربیت کودک از دیدگاه اسلام

۳۵. ↑ ضیف، شوقی، تاریخ الادبالعربی، ج۱، ص۸۱ ۸۵، العصر الجاهلی، قاهره (۱۹۷۷) طباطبائی. ۸۱. ↑ نوری، جعفر، مؤدِّبون أفذاد فی التراثالعربی و الاسلامی، ج۱، ص۲۶، التراثالشعبی، ش ۱ (۱۹۸۵). بردی، ابنتغری، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۴، ص۲۲۲، قاهره (۱۳۸۳/۱۹۶۳). پیامبر اکرم(ص) فرمود: الشقی شقیٌ فی بطن امّه و السعید من سعد … ادامه

احادیث تربیت کودک در اسلام

اسلام عقل بشر را به بهره برداری از نیروهای مادی و به کارگیری آنها برای زندگانی متوجه می سازد. اهمیت تربیت فرزند در اسلام بسیار زیاد است و احترام به فرزندان در اسلام بسیار یاد شده است و همیشه باعث ایجاد مرزهای اخلاقی برای آنها میشود . عوامل دیگری هم وجود دارند که پیش بینی … ادامه

اصول تربیت جنسی کودکان در اسلام – کودک پرس

کودک، بالفطره میل به بازی دارد، گاهی می دود و جست و خیز می کند، گاهی با اسباب بازی های خود سرگرم می شود و از جابه جا کردن آن ها لذت می برد. برای مثال: نوع لباس، اسباب بازی و غیره با توجه به جنسیت آنان انتخاب شود. عوامل کودکانه ی طفل (که سرشار … ادامه

تحقیق عوامل مؤثر در تربیت کودک از دیدگاه اسلام

این رویکرد در آثار فیلسوفانی چون کندی ، فارابی ، عامری ، مسکویه ، ابن سینا، اخوان الصفا و خواجه نصیرالدین طوسی بازتاب یافته است و عمدتاً ریشه در تفکر یونانی ، خاصه آثار افلاطون و ارسطو و جالینوس ، دارد (محقق ، ۱۳۶۹ ش ، ص ۷۷) و از طریق زبانهای واسطه ، مثلِ … ادامه

خانواده و تربیت دینی، توصیه های فرزندپروری در اسلام

از منظر اسلام، تربیت ذهنی، ابزار و مقدمه تربیت عقلانی بوده و عقلانیت فقط زمانی محقق میشود که به حاکمیت عقل و اندیشه بر انگیزه و اعمال انسان منجر شود. تربیت دینی و نهادینه کردن آموزههای دینی در کودکان و نوجوانان سبب مصونیت آنان از آسیبهای اخلاقی و اجتماعی میشود. برخوردار کردن کودک از مزایای … ادامه

تربیت فرزندان در اسلام – تابش

روش الگویی بهترین ، مؤثّرترین وطبیعی ترین وسیله برای انتقال ارزشهای اخلاقی و فرهنگی درخانواده است وطی آن فرزندان درمسیر طبیعی زندگی به راحتی این ارزش ها را فرا می گیرند وبه آنها خومی گیرند. نیروی غضب برای دفاع و مبارزه با تجاوزات بیگانه، نیروی شهوات در مسیر طبیعی برای بقای نسل و لذت ها … ادامه